Posterior Uretral Valv

Posterior Uretral Valv

Nedir, Ne kadar yaygındır?

Posterior üretral valv; erkek çocuklarda görülen mesaneden idrar çıkışını sağlayan üretra denilen tüp şeklindeki yapının içinde gelişen kapakçıklardır. Bu kapakçıkların anne karnındaki gelişim sırasında oluşan doku kalıntıları olduğu bilinmektedir. İdrar yolunda darlık oluşturarak işeme sırasında bazı sorunların yaşanmasına neden olur.

Anatomik yapı nedeniyle sadece erkek çocukları etkileyen bu durumun görülme sıklığı ise 8.000 doğumda 1’dir.

PUV, anne karnında organların, kasların ve diğer dokuların oluşmaya başladığı erken dönemde üretra içerisinde bu perde şeklindeki kapakçıkların kalması veya meydana gelmesi olarak düşünülmektedir. Ancak bir annenin hamilelik sırasında yaptığı veya yapmadığı herhangi bir şeyden kaynaklanmaz.

Bazen de PUV’lu çocuğun kardeşinde veya babasında görülebildiği için genetik bir kökenden söz edilmektedir.

 • Mesanenin genişlemesi ve karından şişkinliğin hissedilmesi
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • İdrar yapmada zorluk
 • Ikınarak işeme
 • Ağrılı idrara çıkma
 • Zayıf idrar akımı
 • Sık idrara çıkma
 • Gece ve gündüz idrar kaçırma
 • İdrar yaptıktan sonra tam boşaltamama hissi
 • Hikaye Alınması: Danışanın öyküsünde işeme problemlerinin ne şekilde geliştiği, ne sıklıkta olduğu önemlidir. danışanın sahip olduğu ek faktörler, daha önce geçirdiği cerrahiler, ameliyat öncesi işeme problemleri, mesane ve alt üriner sistem bozuklukları, ilaç kullanımı sorgulanmalıdır.
 • İşeme Sistoüretrogramı (VCUG): Üriner sistemin X-ışınlarını kullanarak görüntülerini almak için idrar deliğinin ucundan içeri kateter yardımı ile radyo-opak madde verilir. Bu test mesane ve üretranın şeklini ve boyutunu gösterir. Ayrıca mesanenin idrarı ne kadar iyi boşalttığını da gösterir.
 • Böbrek-Mesane Ultrasonu (RBUS): Çocuğun böbreklerine ve mesanesine bakmak için kullanılır. Bu test böbreklerin büyüklüğünü, böbreklerin şişme derecesini ve mesanenin şeklini görmek için ses dalgalarını kullanır.
 • Sistoskopi: Ucunda kamera bulunan küçük esnek bir tüp ile idrar yolu ve mesanenin görüntülenmesini sağlar. Hem tanı hem de tedavi aracıdır.
 • Kan Testleri: Böbreklerin çalışmasını anlamak için sağlık profesyonellerine yardımcı olur.
 • İdrar Tahlili ve Kültürü: Kandaki kreatinin ve üre düzeyinin bakılmasının yanı sıra idrar içinde tahliller önemlidir. Enfeksiyon varlığının araştırılması için idrar kültürüne bakmak gerekmektedir.
 • Mesane ve Bağırsak Günlüğü: Mesane ve bağırsağın çalışma düzenini anlamak için bu günlükler önemlidir. 2 günlük mesane günlüğü ile tükettiği ve çıkardığı sıvı miktarlarının, işeme sıklığının ve saatlerinin not edilmesi gerekir. Bağırsak günlüğünde ise Bristol Dışkı Ölçeğine göre bir haftalık bir dışkı tipi, sıklığı, dışkı kaçırma ve karın ağrısı şikayeti ile tuvalete gitme gibi durumların not edilmesi gerekir.
 • Fizik Muayene: Pelvik taban kaslarının fonksiyonelliğini değerlendirmek için gereklidir. Ayrıca perine bölgesindeki dokunun, abdominal bölge kaslarının, core stabilizasyon kaslarının, solunumun ve diğer çevredeki yardımcı kasların değerlendirmesi yapılır.
 • Nörolojik Muayene: Nörolojik muayenede; refleksler, duyu ve istemli pelvik taban kas kasılmasına bakılmaktadır.
 • Üroflovmetri: İşeme sırasındaki idrar akış hızı, süresi ve idrar miktarının ölçülmesi açısından yapılır. Bu test sonrasında mesanede kalan idrar miktarının ölçülmesi de önemlidir.
 • EMG’li Pelvik Taban Kas Aktivasyon Ölçümü: Fiziksel muayenede yapılan değerlendirmenin daha objektif veriler sunması açısından pelvik taban kaslarının hareketi ve işlevselliğini değerlendirmek için yüzeyel elektrotlarlarla EMG ölçümleri yapılmaktadır. Pelvik taban kaslarının kasılma ve gevşeme yeteneği hakkında bilgi verir.
 • Cerrahi Seçenekler: Üretra içindeki kapakçıkları çıkarmak için ameliyat gereklidir. Çocuk üroloji hekimi tarafından sistoskopi kullanılarak yapılır.
 • İlaç Kullanımı: İdrar yolu enfeksiyonlarını takip etmek ve aşırı aktif mesane semptomlarını azaltmak için tercih edilebilir.
 • Temiz Aralıklı Kateterizasyon (TAK): Bebeklikten itibaren üroloji hekimlerinin takibinde olan çocuklar ihtiyacına yönelik öneriler doğrultusunda mesane boşaltımı için üretradan mesaneye sokulan ince esnek bir tüp aracılığıyla idrarın boşaltımını sağlar.
 • Biofeedback: Pelvik taban kas rehabilitasyonu ile kombine olarak biofeedback kullanımının etkinliği artırdığı bilinmektedir. Biofeedback ile çocuk pelvik taban kaslarındaki aktivasyonu hem görsel hem de işitsel olarak gözlemler ve kas kasılma ve gevşeme konusunda çocuğa yön gösterir.
 • Elektrik stimülasyonu: Geçirilen cerrahi sonrası pelvik tabanda kontraksiyonun sağlaması ve mesanedeki aşırı aktivitenin düzenlenmesi için pelvik taban kas rehabilitasyonuna yardımcı olarak kullanılmaktadır.
 • Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Sağlıklı mesane ve bağırsak eğitimi verilerek günlük alınan sıvı miktarının düzenlenmesi, mesanede iritasyon yaratacak besinlerin kısıtlanması ve tuvalette oturma pozisyonunun öğretilmesi gibi alışkanlıkların değiştirilmesi önerilir.

Öncelikli olarak şubelerimize başvuran her danışanımızdan alanında uzman ve tecrübeli bir ekip tarafından ayrıntılı bir hikâye alımı ve fizik muayene gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda danışanlarımızın pelvik taban kaslarının kuvveti ve işleyiş mekanizmaları pelvik taban fizyoterapistlerimiz tarafından değerlendirilmektedir.

Bunun yanı sıra danışanımızın pelvik taban kasları ile bağlantılı olan kor kaslarını, solunum kasları ve postürleri de değerlendirip kişiye özgü egzersiz programımızı hazırlıyoruz.

Pelvik taban fizyoterapistleri tarafından uygulanan ilk seansımızda danışanlarımıza sağlıklı mesane ve bağırsak eğitimi (üroterapi) veriyoruz. Üroterapi seansı içerinde günlük yaşam alışkanlıkları, tuvalet alışkanlıkları, beslenme alışkanlıkları ve de izlenecek olan yol haritası hakkında bilgilendirmeler ve düzenlemeler yer almaktadır. Takiben ikinci seansımız da ise yine pelvik taban fizyoterapistlerimiz tarafından uygulanan pelvik taban kas rehabilitasyonuna başlıyoruz. Uyguladığımız pelvik taban kas rehabilitasyon seanslarında solunum egzersizlerini, manuel terapi yaklaşımlarını, elektroterapi uygulamalarını, biofeedback eşlikli pelvik taban kas eğitimini ve klinik egzersizleri yaklaşımlarından oluşan kombine fizyoterapi yaklaşımlarını kullanıyoruz. Danışanımızın pelvik taban kaslarını fark etmesi ve doğru çalıştırabilmesi için birebir kas eğitimini desteklemek amacıyla teknolojik ekipmanları seanslarımıza dahil ediyoruz.

Seansların gidişatı, kişinin ihtiyacına yönelik olarak şekillenmekle birlikte danışanın kaç seans alacağı ve seansların ne kadar uzun süreceği danışanın sürece olan cevabı durumuna göre değişmektedir. Rehabilitasyon merkezli seanslarımızın “kişiye özel” olmasına çok önem veriyor o nedenle her danışanımıza özel bir yaklaşım sunuyoruz. Başarı oranlarımızın bu denli yüksek ve kalıcı olmasını da bütüncül yaklaşım anlayışımıza borçluyuz.

Çocuklarda idrar yolunda tıkanıklığa neden olarak böbrek ve mesane fonksiyonlarında geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Bazı çocuklarda ilaç ve temiz aralıklı kateterizasyon (TAK) ile müdahale gerektirebilir. Eğer bunların hiçbiri yapılmazsa süreç böbrek yetmezliğine kadar gidebilmektedir.

Posterior üretral valv (PUV) nedir?

Posterior üretral valv; erkek çocuklarda görülen mesaneden idrar çıkışını sağlayan üretra denilen tüp şeklindeki yapının içinde gelişen kapakçıklardır. İdrar yolunda darlık oluşturarak işeme sırasında bazı sorunların yaşanmasına neden olur

Posterior üretral valv (PUV) olan çocuklarda hangi şikayetler görülür?

 • Mesanenin genişlemesi ve karından şişkinliğin hissedilmesi
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • İdrar yapmada zorluk
 • Ikınarak işeme
 • Ağrılı idrara çıkma
 • Zayıf idrar akımı
 • Sık idrara çıkma
 • Gece ve gündüz idrar kaçırma
 • İdrar yaptıktan sonra tam boşaltamama hissi

Posterior üretral valv (PUV)’da tanı nasıl konur?

Doğumdan önce anne karnında çekilen ultrason ile böbrekler gözlendiğinde şüphelenilerek doğum sonrasındaki bir dizi tetkik sonrasında PUV tanısı koyulabilir. İşeme sistoüretrogramı (VCUG) ile üriner sistemin X-ışınlarını kullanarak görüntülerini almak için idrar deliğinin ucundan içeri kateter yardımı ile radyo-opak madde verilir. Bu test mesane ve üretranın şeklini ve boyutunu gösterir. Ayrıca mesanenin idrarı ne kadar iyi boşalttığını da gösterir. Sistoskopi ise ucunda kamera bulunan küçük esnek bir tüp ile idrar yolu ve mesanenin görüntülenmesini sağlar. Hem tanı hem de tedavi aracıdır.

Posterior üretral valv (PUV) için uygulama çözümleri var mıdır?

PUV cerrahisi ile kapakçıklar alınır. Ama sadece cerrahi yeterli olmayabilir. Artmış mesane duvar kalınlığını azaltmak ve işeme sırasındaki yaşanan sorunları azaltmak için ayrıntılı bir hikaye alınarak ardından pelvik taban rehabilitasyonu ile kalan sorunların çözümü mümkündür.

Posterior üretral valv (PUV) olan çocuklarda ileriki dönemlerde hangi sorunlarla karşılaşılır?

Çocuklarda idrar yolunda tıkanıklığa neden olarak böbrek ve mesane fonksiyonlarında geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesanede kalan idrar sık idrar yolu enfeksiyonlarına yol açar. Tam boşaltılamayan mesane bir süre sonra basınç yaratarak idrarın böbreklere kaçmasına neden olur. Bazı çocuklarda ilaç ve temiz aralıklı kateterizasyon (TAK) ile müdahale gerektirebilir. Eğer bunların hiçbiri yapılmazsa süreç böbrek yetmezliğine kadar gidebilmektedir.