Vizyon-Misyon-Değerler

Vizyon-Misyon-Değerler

Misyonumuz

Misyonumuz; pelvik taban problemlerine sahip veya bu problemleri yaşaması olası olan danışanlarımızın beklentilerini ön planda bulundurup alanında uzman sağlık profesyonellerince uygun görülen değerlendirme ve tedavi hizmetlerini sağlamak ve mesleki etiğimizden ödün vermeksizin güncel literatür ışığında, ulusal ve uluslararası standartları sağlayan sağlık hizmetleri sunmaktır.

Vizyonumuz

 • Hastalarımızın güvenini, saygısını ve mahremiyetini temel ilke edinerek, pelvik taban rehabilitasyonu alanına öncülük etmek ve dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmak.
 • Pelvik taban disfonksiyonları ile ilgili yürütmekte olduğumuz çalışmalarla, sağlık sektörünün gelişimine katkı sağlamak.
 • Bireye özgü oluşturduğumuz programlar ile bireylerin yaşam kalitelerine olumlu yönde katkıda bulunmak.
 • Yürütmekte olduğumuz ulusal ve uluslararası çalışmalar ile alanımızda güçlü ve nitelikli bir marka olarak sektörümüzün öncülerinden olmak.
 • Hastalarımızı tedavi sırasında ve sonrasında detaylı değerlendirerek uzun vadede hasta takibini sağlamak böylece tedavimizin etkinliğini ve devamlılığını sürdürmek.
 • Bilgi güvenliği risklerine karşı, bilginin bütünlüğünü koruyup gizlilik ilkesini sürdürmek
 • Bilgi güvenliği hakkında riskli bir durumla karşılaşılması ve bilgi güvenliği ihlali söz konusu olması durumunda gerekli yaptırımları uygulayarak, sürdürülebilir bir bilgi güvenliği seviyesi sürdürmek

Değerlerimiz

 • Hasta memnuniyeti
 • Hasta güvenliği
 • Mesleki etiğe bağlılık
 • Hastalarımıza karşı dürüstlük ve şeffaflık
 • Hasta gizliliği