Rektal Prolapsus

Rektal Prolapsus

Nedir, Ne kadar yaygındır?

Kalın bağırsağın bitiş bölümü olan rektumun, anüs bölgesinden dışarı doğru sarkmasına denir. Birlikteliğinde kişilerde dışkı tutamama gibi başka sorunlar da görülmektedir. Aşağı doğru sarkan bağırsak nedeniyle, dışkıyı tutamamanın yanı sıra, sıklıkla kabızlık ve kanlı ve mukuslu akıntı görülmektedir. Kadınlarda erkeklerden daha çok görülmekle birlikte özellikle yaşlı erkekler bu hastalıktan muzdariptir.

Nedenleri direkt bilinmese de altta yatan bazı faktörler rektal prolapsusa sebep olmaktadır. Bunlar:

 • Pelvik taban kaslarındaki kuvvet kaybı
 • Obezite
 • Yaşlılık
 • Kabızlık
 • Kabızlık için devamlı ilaç kullanımı
 • Kronik kabızlık
 • Dışkı kaçırma
 • Dışkılama bozukluğu
 • İdrar kaçırma
 • Tuvalet hissini erteleme
 • Dışkılama esnasında zorlanma
 • Anüs çevresinde ıslaklık hissi
 • Devamlı ıkınmak zorunda hissetmek
 • Hikâye Alımı: Rektal prolapsusu olan bireylerde detaylı hikâye alımı çok önemlidir. Detaylı bir danışan hikayesi, aile geçmişinden, semptomları tetikleyici faktörlere kadar detaylıca hikâye alınması, durumun ciddiyetini tespit etmek adına çok önemlidir.
 • Fizik Muayene: Detaylı bir hikâye alımı sonrası, fizik muayene ile bulgular tekrar değerlendirilebilir. Yapılan fiziki muayene ile rektal prolapsusunun ciddiyeti hakkında bilgi verir.
 • Pelvik Taban Kas EMG Ölçümü: Pelvik taban kaslarının fonksiyonelliğini değerlendirmek adına, pelvik taban kaslarına yerleştirilen yüzeyel elektrotlar yardımı ile pelvik taban EMG kas ölçümü yapılır. EMG yardımıyla yapılan bu ölçüm, sürecin etkinliğini görmek adına seansların belli aralıklarla tekrarlanabilmektedir. Kas kuvvet değerlendirmesi vajinal palpasyon yoluyla da yapılabilmektedir.
 • Ultrason: Ultrason da tanı için kullanılan tetkikler arasında geçmektedir. Endoanal veya rektal ultrasonografi tetkikler için istenebilir.
 • Anorektal Manometri Ölçümü: Bu ölçüm ile bireylerde rektum duyu değerlendirmesi yapılmasını sağlanır. Manometri ölçümü yardımıyla edinilen bilgiler sayesinde, sürecinin etkinliği de gözlenebilmektedir. Bu sebeple süreç esnasında da rektal manometri ölçümleri tekrarlanabilir.
 • Günlük Yaşam Alışkanlıklarında Değişimi: Semptomları kontrol altına almak için gereklidir. Tuvalet pozisyonu ve tuvalet saatlerine özen göstermek modifiye edilecek günlük alışkanlıkların başında gelir.
 • Pelvik Taban Kas Rehabilitasyonu: Uygulama seçenekleri arasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Pelvik taban kas grubunun fonksiyonunu yerine getirememesi durumunda pelvik organ prolapsusu gözlenebilir. Bu durumun önüne geçmek adına pelvik taban kas grubunun eğitimi kalıcı uygulama seçenekleri arasında çok önemli bir basamaktır.
 • İleri seviyedeki prolapse durumlarında cerrahi müdahale gerekebilmektedir. Ayrıca uygun görülen cerrahilerden önce veya sonra pelvik taban kas rehabilitasyonu da cerrahi başarıyı arttırmada etkilidir.

Öncelikli olarak şubelerimize başvuran her danışanımızdan alanında uzman ve tecrübeli bir ekip tarafından ayrıntılı bir hikâye alımı ve fizik muayene gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda danışanlarımızın pelvik taban kaslarının kuvveti ve işleyiş mekanizmaları pelvik taban fizyoterapistlerimiz tarafından değerlendirilmektedir.

Bunun yanı sıra danışanımızın pelvik taban kasları ile bağlantılı olan kor kaslarını, solunum kasları ve postürleri de değerlendirip kişiye özgü egzersiz programımızı hazırlıyoruz.

Pelvik taban fizyoterapistleri tarafından uygulanan ilk seansımızda danışanlarımıza sağlıklı mesane ve bağırsak eğitimi (üroterapi) veriyoruz. Üroterapi seansı içerinde günlük yaşam alışkanlıkları, tuvalet alışkanlıkları, beslenme alışkanlıkları ve de izlenecek olan yol haritası hakkında bilgilendirmeler ve düzenlemeler yer almaktadır. Takiben ikinci seansımız da ise yine pelvik taban fizyoterapistlerimiz tarafından uygulanan pelvik taban kas rehabilitasyonuna başlıyoruz. Uyguladığımız pelvik taban kas rehabilitasyon seanslarında solunum egzersizlerini, manuel terapi yaklaşımlarını, elektroterapi uygulamalarını, biofeedback eşlikli pelvik taban kas eğitimini ve klinik egzersizleri yaklaşımlarından oluşan kombine fizyoterapi yaklaşımlarını kullanıyoruz. Danışanımızın pelvik taban kaslarını fark etmesi ve doğru çalıştırabilmesi için birebir kas eğitimini desteklemek amacıyla teknolojik ekipmanları seanslarımıza dahil ediyoruz.

Seansların gidişatı, kişinin ihtiyacına yönelik olarak şekillenmekle birlikte danışanın kaç seans alacağı ve seansların ne kadar uzun süreceği danışanın sürece olan cevabı durumuna göre değişmektedir. Rehabilitasyon merkezli seanslarımızın “kişiye özel” olmasına çok önem veriyor o nedenle her danışanımıza özel bir yaklaşım sunuyoruz. Başarı oranlarımızın bu denli yüksek ve kalıcı olmasını da bütüncül yaklaşım anlayışımıza borçluyuz.

Yaptığımız bu uygulamalarla:

 • Bağırsak duyusunu artırmayı,
 • Kabızlığı önlemeyi,
 • Kaka kaçırmayı olabildiğince azaltmayı
 • Mesane problemi varsa (sık sık idrara çıkma, idrar kaçırma vb.) semptomları ortadan kaldırmasını sağlıyoruz.

Pelvik organların normal anatomik pozisyonlarını değiştirmesi, bu organları ve çevre dokuları da enfeksiyona ve travmaya açık hale getirmektedir. Bu sebeplerden kaynaklanacak risklerden ötürü pelvik organ prolapsusu ivedilikle uzmanlar tarafından gözetilmelidir.

Rektal prolapsus, prolapse tipine göre semptomlar değişiklik göstermekle birlikte, özellikle mesane ve bağırsak sorunları mevcut semptomlara eşlik etmeye başlayacaktır. Aynı zamanda prolapse bireylerin cinsel birliktelikleri esnasında ağrı vb. sorunlarla yüzleştiği görülmektedir.

Müdahale edilmeyen hemoroid bağırsak sarkmasına (rektal prolapsus) neden olur mu?

Müdahale edilmeyen hemoroid bağırsak sarkmasına sebep olmaz. Ancak bağırsak sarkması çok ilerlemiş bir hemoroid gibi bir bulgu verebilir. İki hastalığın oluşumu farklıdır. Birinde o katmanın dışarıya çıkması söz konusudur.

Rektal prolapsus belirtilerin nelerdir?

 • Makat çevresinde şişkinlik hissetmek.
 • Anal açıklığının dışında kırmızı kana benzer bir kitle görmek.
 • Anüs veya rektumda ağrı.
 • Kabızlık - dışkı kaçırma.
 • Rektumda dönemsel kanama.
 • Anüsten kan, kaka veya mukus sızıntısı.

Bağırsak sarkması ileri yaş hastalığı mıdır?

Aslında her yaşta  görülebilen bir durumdur fakat ileri yaşta daha sıktır. Toplumda %1 oranında görülür.