Bursa

Bursa

Uropelvic Solutions, pelvik taban disfonksiyonları açısından erişkin ve çocuk danışanların tedavisini multidispliner bir bakış açısıyla yaklaşan bir merkezdir.

Uropelvic Solutions’un merkezi, İstanbul’da bulunmaktadır. İstanbul'daki merkezimiz, bir çocuk üroloğu, beş pelvik taban fizyoterapisti, bir drama terapisti ve iki tıbbi sekreterden oluşmaktadır. Çeşitli illerde bulunan şubelerimiz ile standartlarımızı ülke geneline taşıyarak büyümeye ve gelişmeye devam etmekteyiz. Şubemiz bünyesinde şu anda iki fizyoterapist ve bir tıbbi sekreter bulunmaktadır.

Bursa şubemizde, üç adet fizyoterapi odası, bir adet üroflovmetri test odası ve bir adet bekleme salonu vardır.

Uropelvic Solutions’da hastalarımız için entegre ve multidisipliner bir yaklaşım benimsiyoruz. Son derece yetenekli ve alanında uzman fizyoterapistlerimiz, hastalarımızı sağlıklarına daha hızlı ulaştırmak için tasarlanmış yenilikçi, kanıta dayalı tedavi hizmeti sunuyor. Multidisipliner yaklaşımımızın bir parçası olarak, Uropelvic Solutions hastaları çeşitli sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Ayrıca çocuklar için drama terapi ve yetişkinler için danışmanlık hizmetlerimiz de mevcuttur.

Uropelvic Solutions olarak hitap ettiğimiz hizmet alanları çok çeşitlidir. Kadınlarda: İşeme disfonksiyonları, stres-urge-mikst üriner inkontinans, cinsel disfonksiyonlar, bağırsak disfonksiyonları, pelvik organ prolapsusu, dismenore, doğum sonrası disfonksiyonlar, kronik pelvik ağrı, interstisyel sistit, anorektal malformasyonlar, levator ani sendromu, menapoz'a bağlı pelvik problemler ve  nörolojik problemlere bağlı pelvik problemler yaşayan danışanlarımıza hizmet ederken erkeklerde: işeme disfonksiyonları ve inkontinans, bağırsak disfonksiyonları, erektil disfonksiyonlar, prostat cerrahisi sonrası idrar kaçırma, interstisyel sistit, anorektal malformasyonlar, rektal prolapsus, koksidinia, kronik pelvik ağrı yaşayan danışanlar tedavi popülasyonumuz içerisine girmektedir.

Çocuk popülasyonunda ise, aşırı aktif mesane, nokturnal enürezis (uykuda idrar kaçırma) az aktif mesane, disfonksiyonel işeme, tekrarlı idrar yolu enfeksiyonu, vezikoüretral reflü, giggle inkontinans, nörojen mesane, nörojen bağırsak, işemeyi erteleme, kabızlık, fekal inkontinans ve anal atrezi tedavi ettiğimiz hastalık grupları içerisinde yer almaktadır.

Her danışanımız için özelleştirilmiş bir tedavi planı geliştirmek adına hem hasta ile hem de sevk eden alanında uzman doktorlarla entegre çalışıyoruz.

Tedavilerimiz aşağıdakilerin kombinasyonunu içermektedir:

 • Pelvik Taban Eğitimi
 • Biofeedback
 • Diyafragmatik Solunum Egzersizleri
 • Duyu Eğitimi
 • Manual Terapi
 • İşemeyi Kolaylaştırıcı Teknikler
 • Dinamik Nöromuskuler ve Kor Stabilizasyon Egzersizleri
 • Germe ve Gevşeme Egzerizleri
 • Pelvik Taban Gevşeme Eğitimi
 • Postür Egzersizleri
 • Elektroterapi Modaliteleri

Tedavi felsefemiz her hasta ile dürüst, açık iletişim temeli üzerine kurulmuştur. Hangi tedaviyi önerirsek önerelim, hastalarımızla özgürce konuşmaya ve sağlıklarıyla ilgili kararlara katılmaya teşvik ediyoruz. Danışanlarımızı haftalık 1 veya 2 seans görmeyi istiyoruz. Seanslarımız 60-70 dakikalık olarak gerçekleşmektedir. Ayrıca danışanlarımızın programlarına ev egzersizleri de ekleyerek tedavimizdeki başarı ve takibi arttırıyoruz. Danışanlarımızla seansları sonlandırmaya karar verdiğimizde de 2 yıllık takip protokolümüz ile devamlı olarak danışanlarımızın güncel durumlarını ve takiplerini yapıyoruz.

Merkezimizde hastalarımızı tedavi ve takip etmenin yanı sıra, gücümüzü ve yolumuzun ışığını bilimden aldığımıza inanarak bilimsel çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Eğitimci ve araştırıcı bakış açımız ile klinik tecrübelerimizi ilerleterek bilime her zaman katkı sağlamak amacımız. Bunun için sürekli güncel literatürü takip ediyoruz. Aynı zamanda kongrelere katılıyor, sunumlar gerçekleştiriyor, düzenli olarak bilimsel toplantılar düzenliyor ve üniversitede ders veriyoruz.

ADRES

Aydemir Rızvanoğlu 1453 FSM Ofis İhsaniye Mah. Leylak (110.) Sok. 3A D:57-58 Nilüfer/Bursa

TELEFON

0533 158 54 16

E-POSTA

bursa@uropelvics.com