Pelvik Taban Kasları Nedir?

Pelvik Taban Kasları Nedir?

Pelvik taban kasları, leğen kemiği içerisinde bulunan mesaneyi, rektumu ve üreme organlarını çevreleyerek destek sağlayan hamak şeklinde bir yapıdır. Pelvik taban kasları buradaki yapıların fonksiyonel olarak çalışabilmesinde önemli rol oynarlar. Pelvik taban kasları işemede, dışkılamada, cinsel işlevlerde ve postural stabilizasyonda görevlidir. Sağlıklı bir pelvik taban kasının kasılabilme ve gevşeyebilme özelliğini tam olarak yerine getirmesi gerekmektedir.

Çeşitli sebeplerden dolayı bu kasların fonksiyonu bozulabilir. Pelvik taban bozuklukları olan kişiler; üriner inkontinans (idrar kaçırma), sık idrara çıkma, ani idrar sıkışması, gece yatak ıslatma, idrar tutma, kakayı erteleme, kronik idrar yolu enfeksiyonu, fekal inkontinans (kaça kaçırma), kabızlık gibi işeme ve dışkılama bozukluklarıyla ve/veya pelvik organ prolapsusu (organ sarkması), kronik pelvik ağrı, cinsel işlev bozuklukları ile kliniklere başvurmaktadırlar. Pelvik taban kaslarının fonksiyon bozukluğu bu kasların zayıflığına bağlı olabileceği gibi kasların aşırı aktivitesinden veya gevşeyememesinden de kaynaklanabilir. Bu sorunlar tedavi edilmediği takdirde ileride farklı pelvik taban problemlerine ya da ilerleyici üriner sistem problemlerine de yol açabilmektedirler.

Bu durumun oluşmasına neden olan faktörler ise şöyle sıralanmaktadır;

 • Mesane / Bağırsak Fonksiyon Bozuklukları
 • Kabızlık
 • Postür (Duruş) Bozuklukları
 • Kilo Alımı
 • Hamilelik ve Doğum
 • Geçirilen Cerrahiler
 • Duygusal Değişiklikler ve Stres
 • Pelvik Bölgede Travmatik Yaralanma
 • İleri Yaş
 • Menopoz
 • Genetik faktörler

Pelvik Taban Rehabilitasyonu Nedir?

Pelvik taban kasları, leğen kemiğimizi hamak gibi saran çok katlı bir kas grubudur. Vücudumuzda bulunan bu hamak benzeri yerleşimli kaslar, abdominal bölgemizi ve pelvik organlarımızı destekler, bağırsak ve mesane kontrolüne yardımcı olur ve cinsel faaliyetlere katkıda bulunur. Pelvik tabanın desteklediği organlar cinsiyete göre değişir. Erkeklerde pelvik organlar mesane, bağırsak ve prostat; kadınlarda mesane, bağırsak ve rahimdir.

Pelvik taban kaslarının arasından geçen yapılar perineal bölgede açıklık oluştururlar. Bu açıklıklar kadınlarda idrar yolu, anüs ve vajina olarak üçe; erkeklerde idrar yolu ve anüs olmak üzere ikiye ayrılır. Pelvik taban kaslarımız, fonksiyonel şekilde gevşeyerek idrar yapmayı ve dışkılamayı sağlarken, fonksiyonel bir biçimde kasılarak idrar ve dışkı kontrolünü sağlamaktadır.

Kontrolün sağlanamadığı zamanlar pelvik taban kasları kasılma ve gevşeme işlevlerini fonksiyonel olarak yerine getirememektedir. Bu gibi durumların nedeni kasın aşırı gergin olması veya kasın zayıflığı olabilir.

Ürolojik problemler, pelvik taban kaslarındaki herhangi bir bozukluk ve içinde barındırdığı yapıların sistematik olarak çalışmasının engellenmesi ile ortaya çıkar. İlk zamanlar basit gibi görülen bu problemler kalıcı hasarlar bırakabilir ve ileri safhalarda böbrek yetmezliği olarak karşımıza çıkabilir.

Uropelvic Solutions olarak pelvik taban rehabilitasyonunu bilimsel kanıtlar ışığında ve bütüncül bir yaklaşımla tedavi etmekteyiz. Pelvik taban kas rehabilitasyonunda fizyoterapistlerimizin yapmış olduğu değerlendirmeler ışığında kişiye özel olarak tedavi programı oluşturulmaktadır. Pelvik taban kas rehabilitasyonu, fizyoterapistlerin elle uyguladıkları manuel terapi teknikleri, egzersiz eğitimi, gevşeme teknikleri, solunum egzersizleri, duyu eğitimi, görsel ve işitsel uyaranlarla farkındalık sağlayan biofeedback uygulamaları, core stabilizasyon egzersizleri, nöromodülasyon ve elektriksel stimülasyon uygulamalarını kapsamaktadır.