Nasıl Uygulanır?

Nasıl Uygulanır?

Pelvik Taban Rehabilitasyonu Nasıl Uygılanır?

Pelvik Taban Rehabilitasyonu çeşitli nedenlerden dolayı fonksiyonu bozulan pelvik taban kaslarını tekrar fonksiyonel duruma getirmek için yapılan bir tedavi metodudur. Pelvik taban rehabilitasyonuna başlamadan önce bize başvuran kişiler ayrıntılı olarak hikayeleri alındıktan sonra detaylı bir fizik muayeneden geçmektedirler. Ardından üroflovmetri(işeme testi), ultrason, pelvik taban kaslarının fonksiyonel ölçümü gibi uygun görülen testler istenebilmektedir. Ardından kişilere işeme ve kaka alışkanlıklarını saptayabilmek için mesane/bağırsak günlüğü verilmektedir. Bu günlükler kişinin tuvalet alışkanlıklarını, hangi sıklıkla idrara çıktığı, ne kadar idrar kaçırdığı ve bağırsak hareketlerinin nasıl olduğu hakkında fizyoterapistlerimize detaylı bilgi vermesi adına doldurtulur.

Pelvik taban fizyoterapistlerimiz tarafından pelvik taban kaslarının fonksiyonel durumunu etkileyebilecek belirgin kas güçsüzlükleri ve/veya gerginlikleri olup olmadığı değerlendirilir. Ayrıca pelvik tabanı etkileyebilecek vücuttaki diğer kasların da değerlendirmesi yapılır. Yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda kişiye özgü rehabilitasyon programı çizilir. Yapılan tüm değerlendirme ve tedavi yöntemleri ağrısız ve acısızdır.

Kliniğimizde pelvik taban kas değerlendirmesi EMG biofeedback cihazları ile yapılmaktadır.  Yaptığımız değerlendirme sonucunda kasların fonksiyonel olup olmadığına karar verip ihtiyaca uygun tedavi programı planlanmaktadır.

Pelvik taban rehabilitasyonunda hedefimiz, fonksiyonu bozulan kaslara tekrar normal hareketini ve kuvvetini kazandırabilmek, kişinin pelvik taban kaslarını doğru kullanarak sağlıklı dışkılama ve işeme yapmasını ve cinsel fonksiyonlarını sağlıkla sürdürebilmesini sağlamaktır. Bunu sağlamak için tedavimizin ilk basamağında pelvik taban kaslarının nasıl çalıştığını, işeme ve dışkılamanın nasıl gerçekleştiğini anlattığımız ve mesane-bağırsak tavsiyeleri içeren (işeme-sıvı saatleri, kaka saatleri, mesaneye iyi gelen yiyecekler, zararlı içecekler, doğru işeme ve dışkılama teknikleri vb.) mesane-bağırsak eğitimimizi vermekteyiz.

Tedavilerimiz aşağıdakilerin kombinasyonunu içermektedir:

  • Manuel terapi
  • Postür ve solunum eğitimi
  • Torakolumbal (gövdebel bölgesi) egzersizler
  • Pelvik taban egzersizleri
  • İşemeyi ve dışkılamayı kolaylaştırma teknikleri
  • Gevşeme teknikleri
  • Davranışsal tedavi
  • Emgbiofeedback
  • Nöromodülasyon

Uropelvic Solutions olarak seans aralarında düzenli olarak yapmış olduğumuz üroflovmetre (işeme testi) ve ultrason ölçümleri ile danışanlarımızın iyileşme süreçlerini takip etmekteyiz. Ayrıca danışanlarımızın programlarına ev egzersizleri de ekleyerek tedavimizdeki başarı ve takibi arttırıyoruz.

Düzenli kontrol seansları ve takipler sonucunda semptomları en aza indirgeyerek pelvik taban kaslarını fonksiyonel olarak kullanmayı öğretiyoruz.

Uropelvic Solutions multidisipliner ve interdisipliner bir anlayış ile çocuklar ve yetişkinlere pelvik taban rehabilitasyon hizmeti sunan bir pelvik taban rehabilitasyon merkezdir. Pelvik taban rehabilitasyonunda pelvik taban kaslarına yönelik tedaviler ile danışanlarımıza ilaçsız ve kalıcı tedavi şansı sunmaktayız. Bu konudaki en büyük motivasyonumuz pelvik taban fonksiyon bozukluğu yaşayan tüm danışanlarımıza bilimsel temelli tedavi imkânı sunabilmektir.