Sunumlar

Sunumlar

Merkezimizde hastalarımızı tedavi ve takip etmenin yanı sıra, gücümüzü ve yolumuzun ışığını bilimden aldığımıza inanarak bilimsel çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Eğitimci ve araştırıcı bakış açımız ile klinik tecrübelerimizi ilerleterek bilime her zaman katkı sağlamak amacımız. Bunun için sürekli güncel literatürü takip ediyoruz. Aynı zamanda kongrelere katılıyor, sunumlar gerçekleştiriyor, düzenli olarak bilimsel toplantılar düzenliyor ve Bahçeşehir Üniveritesi'nde ders veriyoruz.

Sunumlarımız

  • Alt Üriner Sistem Disfonksiyonu Olan Çocuklarda Gövde ve Alt Ekstremite Biyomekaniğinin İncelenmesi (32. European Pediatric Urology Congress- Doctors Meeting)
  • Disfonksiyonel İşemesi olan Çocuklarda Pelvik Taban Kaslarının İşlevi ve Aktivasyonu Nasıldır? (32. European Pediatric Urology Congress)
  • Primer Gece Enürezisi olan Çocuklarda Pelvik Taban Kas Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi ve Kombine Pelvik Taban Rehabilitasyonunun Etkisi (32. European Pediatric Urology Congress)
  • Bağırsak Disfonksiyonu olan Çocuklarda Kombine Pelvik Taban Kas Rehabilitasyonunun Etkinliği (32. European Pediatric Urology Congress)
  • Alt Üriner Sistem Disfonksiyonu olan Çocuklarda Kombine Pelvik Taban Rehabilitasyonunun Etkinliği (18. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu)