Akademik Çalışmalarımız

Akademik Çalışmalarımız

Merkezimizde hastalarımızı tedavi ve takip etmenin yanı sıra, gücümüzü ve yolumuzun ışığını bilimden aldığımıza inanarak bilimsel çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Eğitimci ve araştırıcı bakış açımız ile klinik tecrübelerimizi ilerleterek bilime her zaman katkı sağlamak amacımız. Bunun için sürekli güncel literatürü takip ediyoruz. Aynı zamanda kongrelere katılıyor, sunumlar gerçekleştiriyor, düzenli olarak bilimsel toplantılar düzenliyor ve Bahçeşehir Üniveritesi'nde ders veriyoruz.

Akademik Çalışmalarımız

 • Alt Üriner Sistem Disfonksiyonu Olan Çocuklarda Gövde ve Alt Ekstremite Biyomekaniğinin İncelenmesi
 • Disfonksiyonel İşemesi olan Çocuklarda Pelvik Taban Kaslarının İşlevi ve Aktivasyonu Nasıldır?
 • Primer Gece Enürezisi olan Çocuklarda Pelvik Taban Kas Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi ve Kombine Pelvik Taban Rehabilitasyonunun Etkisi
 • Bağırsak Disfonksiyonu olan Çocuklarda Kombine Pelvik Taban Kas Rehabilitasyonunun Etkinliği
 • Alt Üriner Sistem Disfonksiyonu olan Çocuklarda Kombine Pelvik Taban Rehabilitasyonunun Etkinliği
 • Disfonksiyonel İşemesi Olan Çocuklarda Kombine Pelvik Taban Kas Rehabilitasyonunun Etkisi
 • COVID-19 Döneminde Fonksiyonel Kabızlığı Olan Çocukların Mesane ve Bağırsak Disfonksiyonu ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 • Alt Üriner Sistem Bozukluğu Olan Çocukların Duygusal, Davranışsal, Fiziksel Koşulları ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 • Anal Atrezili Çocuklarda Core Stabilizasyonu ve Diyafram Solunum Egzersizlerine Dayalı Pelvik Taban Eğitiminin Etkinliği
 • Alt Üriner Sistem Disfonksiyonu olan Çocuklarda Pelvik Taban Fonksiyonu ve Bruksizmin Araştırılması
 • Mesane ve Bağırsak Disfonksiyonu Olan Çocuklarda Gövde, Pelvis ve Alt Ekstremite Biyomekaniğinin Değerlendirilmesi (Devam Etmekte)
 • Çocuklukta Alt Üriner Sistem Bozuklukları Erişkinlerde Ürojinekolojik Sorunlara Zemin Hazırlar mı? (Devam Etmekte)
 • Nörojen Mesaneli Çocuklarda Kombine Pelvik Taban Rehabilitasyonunun Etkinliği (Devam Etmekte)