Özel Gereksinimli Çocuklarda Mesane Bağırsak Eğitimi

Özel Gereksinimli Çocuklarda Mesane Bağırsak Eğitimi

Özel Gereksinimli Çocuklarda Mesane Bağırsak Eğitimi

Birçok aile çocuğunun özel gereksinimli olduğunu fark ettiğinde veya tanı aldığında ne yapacağı konusunda zorluk çeker ve endişeye kapılır. Çocuğunun büyüdükçe neler yaşayacağını ön görmek ve aile olarak nasıl bir yol haritası çizecekleri konusunda uzmanlardan görüş almaya başlarlar. Çocukların yaşadıkları mesane ve bağırsak problemleri çocukların sosyal çevreye katılımına kadar çok da problem yaratmaz. Aileler şayet çocukları mesane ve bağırsak kontrolü sağlamakta sorun yaşıyorlar ise bez takmayı çözüm olarak görürler. Ancak çocuk yaşıtlarıyla sosyalleşmeye ve okul hayatına geçiş yapmaya başladığında mesane ve bağırsak problemleri kendini göstermeye başlar.

Birçok aile kliniğe çocuklarının büyüdüğünü ve ne zaman tuvalet eğitimini tamamen alacakları konusunda sorularla gelir.  Bu anlamda her çocuk kendine özgü olmakla beraber elbette ihtiyaçları da birbirinden farklı olacaktır. Öncelikle sorunun kaynağının tespit edilmesi ve ona uygun tedavi protokolünün belirlenmesi çocukların doğru ve hızlı tedavi almasını sağlayacaktır. Sorun ne olursa olsun özel gereksinimi olan çocukların üroterapi dediğimiz sağlıklı mesane ve bağırsak eğitimini almaları gerekmektedir. Bu eğitim sayesinde aileler de doğru bildikleri yanlışları öğrenerek çocuklarına süreç hakkında destek olabilmektedirler. Üroterapi ile beraber günlük yaşam rutinleri ve tuvalet rutinleri oluşturularak mesane ve bağırsak problemlerinin önüne geçilebilmektedir. Bu noktada önemli olan ailelerin sabırla istikrarlı bir şekilde süreci takip etmeleri ve fizyoterapistlerin verdiği mesane ve bağırsak eğitimindeki uygulamaları düzenli yapmaları olacaktır. Kimi zaman aileler süreçte yorulabilmekte ve üroterapi eğitiminde öğrendiklerini uygulama konusunda sorun yaşayabilmekteler. Şayet aileler böyle mi noktaya geldiklerinde terapist yardımına başvurarak süreci kendileri ve çocukları için daha sakin geçirmeyi sağlayabilirler.

Bizler merkezimizde özel gereksinimli çocuklarımıza ve ailelerine danışmanlıklar sağlayarak süreci beraberce sağlıklı bir şekilde yürütmeyi amaçlamaktayız.

Şayet çocuğun iletişim becerisi var ve komut alabilen bir çocuk ise pelvik taban kas rehabilitasyonuna geçilerek süreç kısaltılarak etkin ve fonksiyonel tedaviye geçilebilir. Ancak çocuk seanslara katılım gösteremiyor ise aileler endişe etmemelidir. Üroterapi, drama terapi ve sakral nöromodülasyon uygulamaları ile oluşturulan kombine tedaviler de çocukların tedavisinde oldukça etkili olacaktır. Kimi zaman tedavi yaklaşımları yetersiz kalmakta ve tüm danışanlar uygun olmamaktadır. Bu gibi durumlarda çocuk üroloğunu değerlendirmesinin ardından uygun görülen ilaç reçetelendirilmesi yapılmaktadır. Unutulmamalıdır ki her çocuğun  ve ailenin süreci kendine özgüdür. Bu anlamda başarı oranları değişmekle birlikte her çocuk bir şekilde çeşitli tedavi yaklaşımlarından birinden fayda görmektedir. Özel gereksinimli çocukların yaşadıkları mesane ve bağırsak problemleri ertelenmemeli bir kader olarak görülmeden alanında uzman ekipten destek alınmalıdır. Bizler Uropelvic Solutions olarak şubelerimizde bir yıl içerisinde yüzlerce özel gereksinimli çocuklara ve bireylere hizmet vermekteyiz.

Uzm. Fzt. Aygül Köseoğlu